Infrared Rectangle - Thomas G Petersen

Raven

Top of Raven ski run at Ski Santa Fe with Sandia Mountain on the horizon.

ski new mexicoskibuenoinfraredneewerpentaxpentaxk7k7